Inside Bauer, Fall/Winter 2015

Published on January 22, 2016

The Dean’s inspirational letter and the Back to the Future features now available in Hungarian (my mother tongue) for international audiences.

For those unfamiliar with the Hungarian language, it has a 44-letter alphabet, it is agglutinative in nature (i.e. has some pretty long words) and belongs to the Uralic family.

deansletter

The full Fall 2015 issue of Inside Bauer is available in English here.

 

Üdvözlöm,

Az Inside Bauer jelen száma egy olyan témát jár körül, amit már hosszabb ideje vizsgálunk a tantestülettel, a személyzettel, a diákokkal, az öregdiákokkal és partnereinkkel: hogyan győződhetünk meg arról, hogy mint üzleti iskola nemtől függeltenül minden diák számára egyenlő esélyt biztosítunk, és ezáltal jó példával szolgálunk az iparág számára is?

Címlapsztorinkban olvashatják néhány ezzel a témával és a Bauer College jövő évi Dolgozó Családok Kezdeményezésével kapcsolatos gondolataimat. Mindez egy Fehér Házbeli beszélgetés során körvonalazódott, ahol az Egyesült Államok több mint 45 másik üzleti iskolájának dékánjával elköteleztük magunkat egy sor élvonalbeli gyakorlat mellett, hogy e kérdéskört átfogóan kezeljük.

Számomra ez nem csak fairség kérdése. Ez jó üzleti praxis is – kutatási eredmények azt sugallják, hogy egy olyan kultúra, mely felkarolja a különbségeket és rugalmas intézményes szintű irányelveket hoz létre sokszinű munkaerőpiachoz, és végeredményben többdimenziós teljesítményjavuláshoz vezet.

Az Inside Bauer ezen számában a tanerő, a diákok, és az öregdiákok néhány nőtagját mutatjuk be. E kiadvány témájából kifolyólag meg szeretnék osztani Önökkel egy történetet arról a nőről, aki engem inspirál.

Nem járt ő főiskolára, még középiskolába sem. Négy gyereke volt és huszonéves korában megözvegyült, az újraházasodás nem volt opció. A másokra főzés és takarítás volt minden tudománya. Egyvalamit azonban elért – gyerekeit beiskoláztatta.

Gyerekei kölcsönkértek könyveket ha nem tudták megfizetni azokat, és utcalámpák alatt tanultak, mert a villany drága volt. Napi egy étkezésnél több luxusnak számított, és évi egy ruházatnál több anomália volt. Egyvalami, amit megtanultak, hogy mennyire fontos a kemény munka és a pozitív hozzáállás.

16 éves korában a fia úgy döntött, felmegy a nagyvárosba munkát keresni. Idővel sikeres karriert épített, feleségül vette élete szerelmét, és két gyermekük született. Nem feledkezett meg édesanyjáról és felvitte a városba, hogy vele és családjával éljen. Élete második fejezetét gyermekei és unokái között töltötte, küldetése mások támogatása volt.

Ez a nő a nagyanyám volt, aki pár évvel ezelőtt halt meg. Ő volt és marad az inspirációm. Nem volt vállalatigazgató, nem irányított egy országot sem, nem ült igazgatótanácsi székben, nem indult választásokon, de nagy hatással volt mások életére. Megtanított arra, hogy megfontolt legyek és önmagamnál nagyobb dolgokban higgyek. Számára nagy dolognak a nála elesettebbek felkarolása számított. Megtanított arra, hogy ne sajnáltassam magam. Az élet túl rövid ehhez.

Remélem Önöket is inspirálni fogja ez a történet és e kiadvány többi oldala, ünnepeljék és erősítsék velünk együtt a dolgozó nőket és családjaikat.

Őszinte és meleg üdvözlettel,
Latha Ramchand
Dékán és Professzor, Pénzügy
C.T. Bauer College of Business
University of Houston
Egy Carnegie-kinevezett „Tier One” kutatóegyetem

 

btf

Vissza a jövőbe
Bauer professzor a múltba nézve tanítja a technológiát
Szerzők: Amanda Sebesta & Jessica Navarro

Felvégi Emese Budapesten nőtt fel, gyermekkorában otthon mindenki magyarul beszélt. Ez azonban nem akadályozta meg a kíváncsi ifjoncot, hogy megtanulja az angol nyelvet – a Star Wars maratonok és a The Beatles szenvedély, egybekötve egy formálisabb oktatással, bővítette a szókincsét és világképét.

A Bauer College Döntés-és Információtudományi tanszékének klinikai adjunktusaként Felvégi gyermekkori tudásszomját (és a popkultúra iránti affinitását) is feleleveníti ahogy diákjait tanítja. Az MIS 3300 osztályban a számítógépek és a menedzsment információs rendszerek világát mutatja be a diákoknak.

A legtöbb diák úgy érkezik az órára, hogy tudatában van a technológia magánéletükre gyakorolt de nem feltétlenül az üzleti vagy társadalmi hatásával.

„Próbálom felhívni a diákok figyelmét az őket körülvevő világra, és arra, hogy hogyan fordítsák a technológiát saját javukra.”

Ezt az asztali és felhőfüggő alkalmazások gyakorlatias projektek felhasználásával éri el. Felvégi gyakran meghív helyi vállalkozókat és Bauer-hallgatókat, hogy segítsek a diákoknak konxtusba helyezni az iskolai projekteket.

Az elmúlt év során több tanulócsoporttal is ellátogatott az észak montrolebeli Nyomtatástörténeti Múzeumba, ahol  az információs rendszereket történelmi távlatból lehet megvizsgálni. A múzeumban a diákok egy Gutenberg nyomdamásolattal és egy 19. századi kolumbiai vas kézinyomdával nyomtathatnak, és egy linotype gépet is kipróbálhatnak.

„A diákok jobban odafigyelnek arra, hogy mi van a zsebükben, micsoda lehetőségek rejlenek ezekben az eszközökben. Ez az élmény még a digitális kor változásait is más perspektívába helyezi.”

Amikor nem tanít, Felvégi maga is tovább tanul. Felvégi a University of Houston-Clear Lake-en szerzett három diplomát oktatásirányításból, oktatástechnológiából és az olvasásból. Az itt tanító szerzőtársával, barátjával, mentorával Kathy Matthew továbbra is együtt kutatnak a digitális szakadék és a technológiának az egyén jövőjére gyakorolt hatásával kapcsolatban. Felvégi TDK-mentor is, a tanulói motivációt, a jó polgárságot, és digitális kor etikai hozzáállását kutatja.

Felvégi a legnagyobb magyar egyetemen diplomázott (az ELTE öregdiákjai között több Nobel-díjas is van). Diplomaszerzés után „egyből a mélyvízbe dobtak – nagyon gyorsan meg kellett tanulnom alkalmazkodni az új eszközökhöz és technológiákhoz.”

Projektmenedzserként és értékelési szakértőként az Organization fo Economic Cooperation and Development and the International Association for the Evaluation of Educational Achievement nagyszabású nemzetközi összehasonlító vizsgálatain dolgozott.

Itt Felvégi online továbbképzési platformokat és mérési kereteket tervezett, valamint nemzeti kutatási jelentéseket írt oktatáspolitikai döntéshozók és a nagyközönség számára.

„A munkám lehetővé tette, hogy Új-Zélandon, Ausztráliában, Hollandiában, Luxemburgban és Svédországban vegyek részt szemináriumok és konferenciákon, ahol elismert tudósokkal és szakemberekkel találkoztam.”

Budapesten tanácsadóként femtoszekundumos lézerekkel és természetvédőkkel is dolgozott, és folytatta a kormányzati szervekkel való munkáját is.

„Sokat tanultam magamról, ugyanakkor azt is láttam, hogy mennyi mindent meg kell még tanulnom.”

Ki inspirál?

„Az internet átformálta, hogyan kommunikálunk az emberekkel, és hogyan bonyolítunk le üzleti tranzakciókat. A nemek közötti különbség továbbra is komoly kérdés online, az új technológiák segíthetnek e kérdésben. Ott van Megan Smith, az USA fő technológiai tisztje. A Facebook, a Yahoo!, az IBM, a HP, a YouTube és a Facebook mind a női cégvezetővel büszkélkedik, egy olyan korban, ahol a STEM területeken szükség van példaképekre.”

Ki inspirál?

Ada Lovelace
Író, matematikus

Grace Hopper
Informatikus

Dr. Mae Jemison
Űrhajós és futurista

Dr. Brene Brown
Tudós és előadó

Felicia Day
COO, Geek & Sundry